Home Verbatim Home Page Verbatim DVD / RW
Verbatim DVD / RW
DVD+/-R
10 Pcs Per Box
P/N : 95097 / 95099
TK. 500.00
DVD+/-R
05 Pcs Box
P/N : 95049 / 95070
TK. 250.00
DVD+/-RW
05 Pcs Box
P/N : 43229 / 43285
TK. 375.00
DVD+/-R DL
05 Pcs Box
P/N : 43596
TK. 600.00
Mini DVD-RW
03 Pcs Box
P/N : 95415
TK. 300.00
DVD+/-R Spindal
10 Pcs Per Box
P/N : 43498 / 43523
TK. 250.00
DVD+R Printable Surface
25 Pcs Per Box
P/N : 96190
TK. 600.00
Light Scribe Color DVD+R
25 Pcs Per Box
P/N : 96432
TK. 700.00
DVD+/-R Spindal
50 Pcs Per Box
P/N : 95037 / 95101
TK. 1200.00
TK. 1,100.00
DVD+/-R Spindal
100 Pcs Per Box
P/N : 95098 / 95102
TK. 2200.00
TK. 2,000.00
DVD+/-R
50 Pcs Per Box
P/N : 62141/ 62244
TK. 1350.00
TK. 1,200.00
03 Pcs Per Box
DVD+/-R
P/N : 62254
TK. 270.00
Verbatim DVD Detail-13
05 Pcs Per Box
P/N : 62267
TK. 500.00
Mitsubishi DVD-R DL
50 pcs cake box
P/N : DFRR260T50
TK. 1,000.00